12 tháng 9 năm 2013

12 tháng 9 năm 2013
12 tháng 9 năm 2013, đánh dấu một sự thay đổi lớn, rất nhiều khó khăn đang đợi chờ trước mặt nhưng thật vui vì quen được người bạn tốt bụng. Xin gửi lời cám ơn đến Anthony, người bạn denguyencong hân hạnh được quen biết.

Thứ Bảy, 17 tháng 1, 2015

Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 15 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 14 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 13 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 12 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 11 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 10 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 9 (NRG)


Nhạc Việt CD - Tình Ca Xuân 8 (NRG)


Mai Ngọc Khánh CD034 - Xuân Họp Mặt (NRG)


Mai Ngọc Khánh CD062 - Ly Rượu Mừng (NRG)


Mai Ngọc Khánh CD049 - Cánh Thiệp Đầu Xuân (NRG)